Uyarı: tarayıcınız güncel olmayabilir
Bu sitedeki özellikleri en iyi şekilde kullanmak için tarayıcınızı güncelleyin

GENEL SATIŞ ŞARTLARI
 
1) Tanımlar

1.1 Bu satış koşullarının amacına yönelik (bundan sonra "Satış Koşulları" olarak anılacak) aşağıdaki tanımlar uygulanacaktır:

- «Satıcı»: Merkezi Via Giovanni XXIII, 7/A - 40012 Lippo di Calderara di Reno, Bologna, İtalya (telefon +39 (0)51 647 3111 - e-posta adresi: corporatemkt@bonfiglioli.com) adresinde

- «Alıcı»: Satıcıdan Ürün alan her türlü şirket, kurum veya kuruluş;

- «Ürün»: Satıcı tarafından üretilen, montajı yapılan ve/veya satılan mallar;

- «Sipariş(ler)»: Alıcı tarafından faks, e-posta veya internet üzerinden Satıcıya iletilen Ürün satın alma teklifi;

- «Satış(lar)»: Alıcı tarafından her bir Siparişe ait yazılı kabul makbuzuyla sonuçlanan tek seferlik satış anlaşması;
 

2) Amaç

2.1 Mevcut Satış Koşulları bütün Ürün Satışlarında uygulanacaktır. Bu Satış Koşullarındaki herhangi bir hükmün Siparişte yer alan herhangi bir şart veya koşulla uyuşmaması durumunda Siparişe ait koşul geçerli olacaktır.

2.2 Satıcı bu Satış Koşullarına yönelik ekleme, düzeltme veya iptal etme hakkını gizli tutmaktadır, bu ekleme, düzeltme veya iptal işlemleri, yeni satış koşullarının Alıcıya bildirilmesini takiben 30uncu günden itibaren yapılan bütün Satışlarda uygulanacaktır.
 

3) Sipariş ve Satışlar

3.1 Alıcı, Satıcıya Ürün tanımı, talep edilen adet, fiyat ve sevkıyat şartlarını içeren özel bir Sipariş gönderir.

3.2 Siparişte belirtilen hüküm ve koşullar çerçevesinde, Sipariş hüküm ve koşullarında herhangi bir değişiklik olmaksızın Alıcı Satıcıdan yazılı bir onay (posta, faks ya da telematik araçlarla da gönderilebilir) aldığında veya böyle bir onayın olmaması durumunda Ürünler Alıcıya teslim edildiğinde Satış gerçekleştirilmiş olarak kabul edilecektir.

3.3 Satıcı tarafından düzenli olarak alınan Siparişler Satıcının yazılı izni olmaksızın Alıcı tarafından iptal edilemez.
 

4) Ürün Fiyatları

4.1 Ürün fiyatları, Alıcının Sipariş verdiği zamanda yürürlükte olan Satıcı fiyat listesinde belirtilen fiyatlar veya Ürünün fiyat listesinde olmaması ya da fiyat listesinin bulunmaması durumunda Siparişte belirtilen ve Satıcının Siparişi yazılı olarak onaylamasıyla kabul edilen fiyatlar olacaktır. Belirtilen fiyatlar fabrika satış fiyatı olup KDV veya indirimler dahil değildir. Bu fiyatlara paketleme, Satıcının tesisinden Alıcının tesisine sevkıyat ve nakliye dahil değildir. Bu masraflar Alıcı tarafından ayrıca karşılanacaktır.

4.2 Ürünlere ait ücretin tamamı ödenene kadar Satıcı Ürünlerin mülkiyetini elinde tutacaktır. Alıcı tüm üçüncü taraflara karşı mülkiyeti elinde bulundurma hükmünü onaylamak ve yürürlüğe koymak üzere yerel yasalar altında gerekli tüm adımları atacaktır, bu şekilde yerel düzenlemelerin olduğu yerlerde uygun kayıtla tescillenecektir.

4.3 Satıcı, kontrolü dışında fiyat düzenlemesi yapılması gerektiğinde (örneğin hammadde ve işçilik fiyatlarında artış olması veya döviz kurundaki değişiklikler) önceden bildirimde bulunmaksızın fiyat listesinde verilen fiyatları tek taraflı olarak değiştirme hakkını saklı tutmaktadır. Diğer tüm koşullarda düzenlemeler Alıcıya bildirilecek ve düzenlemelerin Alıcıya bildirildiği tarihi takiben 30uncu günden itibaren Satıcı tarafından alınan Siparişlere uygulanacaktır.
 

5) Teslimat koşulları

5.1 Taraflar arasında yazılı olarak aksi belirtilmediği sürece Satıcı, Ürünleri kendi tesisinde teslim edecektir, bu hüküm teslimat zamanında en güncel haliyle Uluslararası Ticaret Odası tarafından yayınlanan ULUSLARARASI TİCARİ TESLİM ŞEKİLLERİ (INCOTERMS) ile tanımlanmaktadır. Gerekli olması durumunda Satıcı Alıcının masraf ve giderleri karşılaması koşuluyla sevkıyatla ilgilenecektir. Bu son koşulda, Ürünler taşıyıcıya aktarıldığında teslimat gerçekleşmiş olarak kabul edilecektir.

5.2 Teslimat, Siparişin yazılı onayıyla doğrulandığı şekilde Siparişte belirtilen koşula göre ya da Siparişte koşul belirtilmemesi durumunda Siparişin onaylanmasını takiben birinci iş gününden başlayarak 60 gün içinde gerçekleştirilecektir. Teslimat koşulları çok önemli olmamakla birlikte sevkıyat sürelerini içermez. 

5.3 Yukarıda yer alan 5.2 bölümündeki hükümlere bağlı olmaksızın aşağıdakileri içeren fakat bunlarla sınırlı olmamakla birlikte Satıcının kontrolü dışındaki koşullardan kaynaklı sevkıyat gecikmelerinden Satıcı sorumlu değildir:

    a) Teknik verilerin yetersiz olması veya belirsizlik ya da Sipariş sevkıyatı için gerekli Satıcı bilgilerinin ya da verilerin Alıcı tarafından geç bildirilmesi;

    b) Hammadde kaynakları sağlamakta yaşanan zorluklar;

    c) olağan dışı iş yükü;

 d) toplu ya da kısmi grevler, elektrik kesintisi, doğal afetler, kamu kuruluşları tarafından uygulanan önlemler, ulaşım sorunları, mücbir sebepler, terör saldırıları ve diğer tüm zorunlu nedenler;

   e) taşıyıcıdan kaynaklı gecikmeler.

5.4 Yukarıda verilen olayların meydana gelmesi Alıcıya maktu zarar ve ziyan ya da başka şekilde tazminat talep etme hakkını vermez.
 

6) Sevkıyat

6.1 Sevkıyat her zaman risk ve masrafların Alıcı tarafından üstlenilmesi koşuluyla özel talimatlar verilmediği sürece Satıcının en uygun gördüğü taşıma araçlarıyla gerçekleşecektir.
 

7) Ödemeler

7.1 Taraflar arasında aksi kararlaştırılmadığı sürece Satıcı Siparişin kabul edilmesinin ya da uygun bulursa Ürünlerin teslim edilmesinin ardından fatura düzenleyecektir.

7.2 Ödemeler Avro cinsinden ve faturanın Satıcı tarafından iletildiği ayın son gününden itibaren 30 gün içinde yapılacaktır;

7.3 Kararlaştırılan zaman içerisinde ödemelerin yapılmaması sonucu Satıcı İtalya Devleti'ne ait 231/02 nolu Kanun Hükmünde Kararname ile belirlenen oranda Alıcıya gecikme faizi uygulayabilir.

7.4 Ödeme yapılmaması ya da 30 günü geçtikten sonra ödeme yapılması sonucunda da Satıcı Ürün teslimatını askıya alabilir ve başlatılan her Satış işlemini tek tek sonlandırabilir. Ürün teslimatının askıya alınması ya da Satışın sonlandırılması Alıcıya tazminat talep etme hakkı vermez.

7.5 Ürün ve/veya teslimatla ilgili şikayetler ödemenin askıya alınması ya da geciktirilmesinin gerekçesi olamaz.
 

8) Uygunsuzluk

8.1 Siparişte belirtilen tür ya da adetle ilgili olarak Alıcıya teslim edilen Ürünlerde uyuşmazlık olması durumunda Satıcı teslim tarihinden itibaren beş gün içerisinde yazılı olarak bilgilendirilmelidir. Şikayet belirtilen süre zarfında bildirilmezse teslim edilen Ürünlerin sipariş edilen Ürünlerle aynı olduğu kabul edilecektir.
 

9) Garanti

9.1 Aksi kararlaştırılmadığı sürece Satıcı, Ürünün Alıcıya teslim edilmesinden itibaren bir yıl süreyle Ürünlerde arıza/kusur (Satıcı tarafından üretilmeyen Ürün parçaları hariç) olmayacağını garanti eder.

9.2 Garanti (i) dikkatsiz ya da yanlış kullanım; (ii) Ürünlerin çalıştırılması, bakım yapılması ve muhafaza edilmesiyle ilgili olarak Satıcı talimatlarının takip edilmemesi; (iii) Satıcının izni olmaksızın Alıcı ya da üçüncü şahıs tarafından yapılan tamir ve değişiklikler sonucu oluşan Ürün kusurlarını kapsamamaktadır.

9.3 Alıcı talebinin garanti kapsamında olması durumunda Satıcı kusurlu/hasarlı Ürün ya da parçaları uygun bulduğu şekilde değiştirecek ya da tamir edecektir.

9.4 Alıcı Ürün teslimatının ardından tespit edilen arıza ya da kusurlarla ilgili olarak 8 gün içinde ya da ortalama bir kişi tarafından 8 gün içinde tespit edilemeyecek arıza ya da kusurlar meydana geldiği zaman Satıcıya ait Talep formunu kullanarak yazılı şekilde Satıcıyı bilgilendirecektir.

9.5 Satıcının gerekli kontrolleri yapması için şikayet konusu Ürünlerin, aksi kararlaştırılmadığı sürece masraf ve giderlerin Alıcı tarafından yüklenilmesi koşuluyla acilen Satıcının fabrikasına gönderilmesi gerekmektedir.   Doğrudan Alıcı ya da son kullanıcı tarafından kaynaklanan ya da bunlarla bağlantılı kusurlar sonucu ortaya çıkan Ürün hasarları ve/veya kusurları garanti kapsamında değildir. Kusurlu bir Ürün ya da parçanın garanti kapsamında değiştirilmesi durumunda, eski Ürünün ya da parçanın mülkiyeti Alıcıdan Satıcıya aktarılacaktır.

9.6 Fiyat kararlaştırılan koşullara göre ödenmediği takdirde Alıcı her halükarda Satıcı karşısında garanti haklarını kaybedecektir.

9.7 Satıcı tarafından Ürünün AB dışındaki ya da AB'ye dahil olmayan ülkelerdeki yasa ve düzenlemelere uygun olacağıyla ilgili hiçbir garanti verilmez. Pazarlama ya da özel bir amaca uygunluk açısından her türlü zımni garanti dahil ve bununla sınırlı olmamakla birlikte Ürünlerle ilgili hiçbir zımni ya da açık garanti verilmemektedir.

9.8 Yukarıda yer alan 9.3 maddesinin hükümleri ihlal edilmeden ve sahtekarlık veya ağır ihmal durumları hariç Satıcı, zorunlu kanun hükümleriyle açık bir şekilde aksi ifade edilmediği sürece Ürünlerin üreticisi olsa bile mal hasarı ya da üçüncü şahısların uğradığı hasara karşı hiçbir yükümlülük taşımayacaktır. Her halükarda Satıcı dolaylı ya da örneğin üretimde yaşanan kayıplar ya da kar elde edememe gibi riskler sonucu oluşan zararlardan sorumlu değildir. 

9.9 Bir Üründe son müşteriye tesliminden itibaren 12 ay içerisinde ve her halükarda Alıcıya tesliminden itibaren 24 aydan fazla olmamak koşuluyla benzer hatanın tekrar tekrar ortaya çıkması ve aynı nedenden kaynaklanması durumunda, Alıcının Satıcının uğrayabileceği kayıpları hafifletmek için her türlü makul girişimde bulunması koşuluyla Satıcı geri çağırma kampanyası ile bağlantılı olarak Alıcının uğradığı ve belgelendirilmiş doğrudan zararların tümünü ve ürünlerin tamir edilmesi ya da değiştirilmesiyle ilgili ek masrafları karşılayacaktır.

9.10 Her durumda Alıcının zararla ilgili alabileceği azami hak, kusurlu ya da hasarlı Ürünlerin değerine eşit olarak sınırlandırılacaktır.
 

10. Kanuni ikametgah, ilgili yasa ve yargı

10.1 Satıcının kanuni ikametgahı kendi genel merkezidir.

10.2 Bu Satış Koşulları ve her bir Satış işlemi İtalyan Yasasına göre belirlenip yürütülecektir.

10.3 Bu Satış Koşulları ve/veya belirli Satış işlemlerinden doğan ya da bunlarla bağlantılı anlaşmazlıklar Bologna Mahkemesi'nin münhasır yargı yetkisine tabi olacaktır.

10.4 Yukarıda 9.3 bölümüne bağlı olmaksızın Satıcı, davacı olarak yasal süreç başlatırken bu süreci Alıcının yaşadığı yerde, İtalya'da ya da yurt dışında başlatma hakkını saklı tutmaktadır.

 

Bize ulaşın YUKARI
Uyarı :
siteyi çalıştırmak için tarayıcınızda javascript'i etkinleştirmeniz gerekir