Bonfiglioli Grubu çok kısa zamanda ISO 9001:2015 sertifikasını güncelledi

Bonfiglioli Grubu şirket süreçlerinden itibaren kendini kaliteye adamıştır ve çok kısa bir zamanda ISO 9001 sertifikasını güncelleyerek mükemmeliyet açısından doğuştan yetenekli olduğunu göstermiştir.

2015 yılının sonlarında en yeni ISO 9001 versiyonu geldiğinde, ISO 9001:2008 sertifikasına sahip şirketlere 2018 yılına kadar yönetim sistemlerini güncelleme süresi verilmiştir. Yeni standart uygulamasının getireceği faydaların farkında olan Bonfiglioli, sertifikasını 2017 yılında başarılı bir şekilde güncelledi, şimdiye kadar ISO 9001 sertifikasına sahip şirketlerin sadece %7'si en son versiyona güncelleme yaptığından dolayı Grup bu başarısından gurur duymaktadır.

Yeni ISO 9001:2015 standardı dünya genelinde tüm Bonfiglioli tesislerinde (genel merkez, 14 fabrika ve 21 şube) uygulanmaktadır. TUV denetmenleri tarafından kabul edilen 9001:2015 gerekliliklerine uymak üzere uygulanan yöntem şunları kapsamaktadır: İlgili ekonomik, sosyal, coğrafi, politik ve teknolojik faktörler daha iyi düşünülerek hedef projeler ve gelişim alanlarının belirlenmesini kolaylaştırmak üzere karar unsurlarını etkileyen sorunları daha iyi anlamak; içerik, araç seçimi ve kullanımı ile farklı işlevlere sahip diğer süreçlerle olan karşılıklı ilişkilerin analiz edilmesini sağlamak üzere kurum içi süreç haritasına daha eleştirel bir yaklaşım; olası sorunların tanımlanmasını ve önleyici iyileştirme çözümlerinin benimsenmesini sağlamak üzere tehdit ve fırsatların analiz edilmesi; Önceden üretim ve tasarıma uygulanan teknikler ilk kez kurum içi yönetim işlevlerine yönelik olarak genişletilmiştir. Bonfiglioli, bu araç ve yöntemlerin kalite sorunlarına yönelik farkındalığı ne derece artırdığını ve şirket süreçlerinin nasıl daha iyi anlaşıldığını göstermiştir. Bu sadece personelle yapılan görüşmelerden değil aynı zamanda son yıllarda onaylayan kuruluş tarafından gerçekleştirilen denetim sayısının önemli derecede ve sürekli olarak azalmasından (2016 yılından beri %47 ve 2015 yılından beri %77) açık bir şekilde anlaşılmaktadır.

Bu sonuç Bonfiglioli Grubunun müşterilere sunulan çözümleri iyileştirme sürecinin şirket işlevlerine dair günlük faaliyet ve etkinliklerin iyileştirilmesiyle başladığına inandığını ve Grubun böyle bir iyileşme sağlamak üzere ne kadar yatırım yaptığını göstermektedir.

Bonfiglioli kalite girişimleriyle ilgili daha fazla bilgi edinin

#quality #ISO9001 #certifications