Sosyal Sorumluluk

sustainability-report-2022Dünya çapında iş yapıyor ve sadece yatırımcımıza değil etrafımızdaki bölge ve insanlara karşı da büyük sorumluluğumuz olduğunu düşünüyoruz.

Grubumuzun kurucusu Clementino Bonfiglioli, sorumluluk bilincimizin ilham kaynağıdır. O, gelecek lider kuşağına yardım edilmesinin hem kendileri için hem de içinde yaşadıkları toplumlar için daha iyi bir gelecek sağlayacağına inanırdı.

Bu nedenle bizler daha iyi geleceğin sadece tüm gençlerin eğitim alması sağlanarak mümkün olacağı fikrini benimsedik.

Babasının izinden giden ve mirasına sahip çıkan Sonia Bonfiglioli üç önemli destek noktamıza dayalı bazı girişimleri destekleyerek bu sosyal sorumluluk görevini geliştirmeye devam etmektedir: Gençler, Eğitim ve Bölgesel Kalkınma.